Sunday, November 18, 2007

so it goes..

Къде съм и кога? На Петрохан! със ски!! на 18ти ноември.. тази зима започва доста изненадващо..

1 Comments:

Blogger A said...

looks like you had a lot of fun, as usual! where is this?

4:27 PM  

Post a Comment

<< Home